Utbildning
 -Gymnasium.se
 -Högskoleverket
 -Nätuniversitetet
 -Skolutveckling
 -Skolverket
 -Studentum
 -Studera.nu
 -Sunet
 -SyoGuiden
 -Utbildnings och
  kulturdepartementet
 Högskolor:
 -Chalmers
 -Dramatiska Institutet
 -Göteborgs universitet
 -Handelshögskolan
 -Idrottshögskolan
 -Karolinska Institutet
 -Konstfack
 -K.Tekniska
  Högskolan
 -Konsthögskolan
 -Lunds universitet
 -Lärarhögskolan
 -Malmö högskola
 -Musikhögskolan
 -Stockholms
  universitet
 -Sveriges
  lantbruksuniversitet
 -Umeå universitet
 -Uppsala universitet
 -Övriga
 Studieförbund:
 -ABF
 -Bilda
 -Folkuniversitetet
 -Medborgarskolan
 -Nykterhetsrörelsens
  Bildningsverksamhet
 -Sensus
 -Sisu
 -Studiefrämjandet
 -Studieförbundet
  Vuxenskolan
 
 Hälsa & Sjukvård
 Kommuner
 Landsting
 Myndigheter
 Organisationer
 Politik